Piatok 27. 1. 2023

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

2022 EUROPEAN INNOVATIVE TEACHING AWARD

CREATIVITY- SUSTAINABILITY- LEARNING TOGETHER

Erasmus_.pdf

 

 • Vynikajúce umiestnenia našich žiakov na Olympiáde v anglickom jazyku. Blahoželáme Timei Lechmanovej a Jánovi Kopčákovi ku krásnym 2. miestam.

 • Tešíme sa!

 • Prváci dnes prežili výnimočný deň s princeznou, trpaslíkom aj ježibabou. Dnešná imatrikulácia prvákov odštartovala ďalšiu etapu školských povinností. Nebola to od septembra ľahká cesta. Deti však zvládli úlohy na jednotku a tak sa oficiálne stali obyvateľmi nášho

  ,, Písmenkového kráľovstva."

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/754

 • Srdečne pozývame!

 • Sobotné korčuľovanie vo Svidníku prinieslo deťom veľa radosti. Niektorí stáli prvýkrát na ľade. Nesmelé pohyby, no aj odvážne kreácie, smiech, dobrá nálada a zábava pre všetkých, tak vyzeralo naše športovanie.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/751


 • Zber batérií a drobného elektroodpadu pokračuje....Zapojte sa!

 • V súťaži v zbere starých mobilov získala Simonka Uhrinová zo 4.A krásnu knihu od vydavateľstva Forbes - Dobehni svoj mozog. Srdečne blahoželáme!

 • Vráťme sa spoločne k najkrajším sviatkom v roku. Pedagógovia a žiaci našej školy pred Vianocami usilovne pracovali, aby nám priniesli vianočné posolstvo, aby nás pobavili, zahriali na duši a pripomenuli pravý význam Vianoc.16. 12.2022 sme si mohli pozrieť vianočnú akadémiu pod názvom Vianočný dar. Cez príbeh malého dievčatka Katky, ktorá túžila po darčekoch, sme mohli vidieť ,ako jej kamaráti priniesli množstvo darov a vyčarili tak úsmev na tvári. Veríme, že Vás poteší videonahrávka z akadémie.

 • Tak znela ďalšia úloha z Recyklohier. Našou úlohou bolo spracovať starý textil a opätovne ho použiť a tiež vytvoriť plagát o recyklácii textilu. Ďakujeme Kristina Kopasová, Leona Ďorková a Radka Holoďáková a tiež všetkým pedagógom za spoluprácu. Pripisujeme si tak ďalšie body na náš účet.

 • V priestoroch Mestskej knižnice v Giraltovciach sa 20.12.2022 konalo školského kolo v prednese povestí. Porotu zaujali mnohí recitátori, no musela vybrať najlepších v jednotlivých kategóriách. Ocenení však boli všetci žiaci. Na okres postupujú za 1.kategóriu Timotej Paľa, za 2.kategóriu Martin Maťaš a najstarších žiakov bude zastupovať Milan Maťaš. Druhé miesta obsadili Ema Kmecová, Simona Uhrinová a Miriama Rozputinská. Tretie miesta Kristína Vargová, Ema Černická, Michal Kendra. Všetkým srdečne blahoželáme!

 • O tom nám 21.12.2022 porozprávali tety z DETSKEJ MISIE .V programe bola zaujímavým spôsobom prezentovaná biblická lekcia, v ktorej boli zahrnuté hry, piesne, krátke scénky a kvíz s malými odmenami. Aj takto sme si mohli priblížiť význam sviatkov, ktoré nám už klopú na dvere.

 • Celý týždeň žiaci tvorili a výsledkom bolo 35 krásnych totemov. Porota vybrala 3 najkrajšie a tie aj odmenila. Na 1. mieste sa umiestnila Anna Palečková ( 9.A), tá vo svojej práci obsiahla najviac prvkov, ktoré sa nachádzajú v školskom sade. Na 2. mieste sa umiestnila Jana Pavlíková (7.A) a na 3. mieste skončila Ema Černická (5.A) Blahoželáme! Všetci zúčastnení dostali malú cenu útechy v podobe sladkosti. Ďakujeme všetkým za ich tvorivé nápady.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/742

 • November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.

  Jeden z nich je venovaný celoslovenskej aktivite nazývanej ,,Bubnovačka“ – aby bolo deti lepšie počuť !“ Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie

  Tento rok sa do Bubnovačky druhýkrát zapojila aj naša škola, PRETOŽE KAŽDÝ HLAS JE DÔLEŽITÝ. Dôležitosť témy sme podporili nielen bubnovaním žiakov v každej triede, ale aj vzájomnými rozhovormi, diskusiami, počúvaním podcastov či malými spoločnými projektmi s deťmi.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0907/916 319, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria