Navigácia

Partners

Piatok 24. 11. 2017

Medzinárodný deň školských knižníc - M.R.Štefánik

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 24.11.2017)
Eliška Jankuvová (2.A)
Mgr. Emília Tchuríková
Zajtra (Sobota 25.11.2017)
Slávka Červeňáková (6.A)
Katarína Capová (5.A)
Katarína Mašlejová (9.B)
RNDr. Katarína Kocová Mičkaninová, PhD.

Piatok 24. 11. 2017

Mapa

 • Návšteva Hvezdárne a planetária, spojená s návštevou Krajského múzea v Prešove

  Každoročne sa žiaci našej školy zúčastnia exkurzie do planetária. Nebolo tomu inak ani tento rok. Dňa 22.11. 2017 sa žiaci 2.A a 3.A, vybrali spoločne s triednymi učiteľkami, na exkurziu do Hvezdárne a planetária v Prešove. Žiaci mohli vidieť zaujímavé projekcie, ktoré sa podarili zachytiť naším skúseným astronómom. Predstavili im funkciu hviezd a planét vo vesmíre. Ukázali im prístroje, ktorými sa skúmajú hviezdy. Návštevu planetária sme si spojili s návštevou Krajského múzea v Prešove. Každý žiak si prišiel v múzeu na svoje. V závere mali žiaci možnosť prezentovať to, čo ich najviac zaujalo. Chlapcom sa najviac páčila hasičská technika, zbrane a dievčatám tradičné kroje, výstava zvierat.

 • Timea Lechmanová zo 4.A a Ivana Koreňová z 9.A sa aj tento rok zúčastnili speváckej súťaže v meste pod názvom Giraltovský hudák. Spev ľudoviek v ich podaní bol ocenený pamätnými diplomami a vecnými cenami.

  Timea Lechmanová sa umiestnila na treťom a Ivana Koreňová na 1. mieste.

  Blahoželáme!

 • 27. 10. 2017

  Noc_v_skole.rtf​​​​​​​

  Noc v škole spojená s Halloween párty


  V piatok 27.10.2017 žiaci 1.A, 2.A a 3.A zažili neobyčajný deň a hlavne noc. Nielen to, že museli stráviť noc bez svojich rodičov, ale navyše zažili noc plnú dobrodružstiev a zábavy. Už od samotného rána sme sa začali pripravovať na večer, ktorý všetci netrpezlivo očakávali. Hneď po prvej vyučovacej hodine sa žiaci spoločne s triednymi učiteľmi presunuli do Mestskej knižnice. Tam si pani knihovníčky pripravili pre deti zaujímavé dopoludnie. Príchod žiakov sprevádzali očakávania, čo sa bude odohrávať v knižnici. Žiaci pozorne počúvali rozprávku o čarodejniciach a následne tvorili ježibaby. Mal to však jeden háčik. Do svojho tvorenia mali zakomponovať aj nastrihaný farebný papier. Po splnení úlohy nasledovala prezentácia produktov. Avšak to nebolo všetko. Každý žiak si vyrobil svoje vlastné halloweenske sklíčko, ktoré sme veľmi potrebovali na večer.

 • 2. 11. 2017

  Dňa 27. 10. 2017 sa najlepší zberači sabi viečok zúčastnili dlhoočakávaného nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia v Poprade. Naša škola získala za 1. miesto v zbere sabi viečok vo svojej kategórii na Slovensku vstup pre 100 ľudí zdarma. Okrem odovzdávania cien najlepším zberačom, príspevkom finančne slabším rodinám, či živej ukážke dievčiny, ktorá sa postavila na nohy aj vďaka tomuto projektu, najlepšie ohlasy boli zo strany účinkujúcich spevákov ako Kristína, Majk Spirit, Ego, Lukáš Adamec, Monika Bagárová, Štefan Skrúcaný a ďalší. Všetci zúčastnení žiaci odchádzali z koncertu plní emócií, zážitkov, s vlastným tričkom s logom integrácie a mliečnou odmenou. Už teraz sa tešíme na budúci ďalší ročník, ktorý sa uskutoční v Bratislave.

 • 27. 10. 2017

  Výsledky z olympiády, ktorá sa konala v škole dňa 25. 10. 2017

  Olympiáda zo slovenského jazyka.

  1.miesto Ivana Koreňová, 9.A

  2.miesto Peter Kucharík, 9.A

  3.miesto Kristina Kožlejová, 9.B

  Do galérie Olympiada zo SJL boli pridané fotografie.

 • Milí rodičia,

  keďže nám záleží na neustálom skvalitňovaní úrovne školy a rovnako aj na Vašej informovanosti, Súkromná základná škola Giraltovce zriadila facebookový účet, prostredníctvom ktorého sa máte možnosť dozvedieť informácie zo života našej školy. Stačí, ak v rámci Vášho účtu požiadate o priateľstvo používateľa Szs Giraltovce.

  Už v pondelok, 23.10. 2017,  si môžete na tejto stránke pozrieť na čom a s kým pracovali Vaše deti v rámci Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice.

 • Pozrite si výsledný prudukt 9.A triedy, tzv. interaktívny časopis, ktorého súčasťou je interviewium v anglickom jazyku.

  V prílohe zase nájdete básne našich žiakov 6.A triedy, ktoré za prítomnosti Anny Mitaľovej vytvorili v dopoludňajších vyučovacích hodinách projektového vyučovania dňa 23. 10. 2017 pri príležitosti Dňa školských knižníc.

  6.A(1).docx

  Milan_Rastislav_Stefanik_(1).docx​​​​​​​

  Taktiež link na multimediálny poster - glog 8.A triedy k nahliadnutiu.

  http://edu.glogster.com/glog/holocaust/2h58teg19gf/

 • 16. 10. 2017

   

  Návšteva Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove

  Dňa 12.10.2017 sa žiaci 1. – 7. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Predstavenie s názvom Nebojsa!, žiakov veľmi zaujalo. Spočiatku sme mali obavy,  z hľadiska rečovej bariéry, keďže sa jedná o rusínske divadlo. Hneď v úvode sa naše obavy rozplynuli. Žiaci aj učitelia si mohli pozrieť výborné predstavenie okorenené vtipnými situáciami. Dojmy žiakov po divadelnom predstavení boli pozitívne. Rozhodne sa do tohto divadla ešte v budúcnosti vrátime. Dúfajme, že budú pokračovať v takejto tvorivej činnosti.

 • 16. 10. 2017

  Beseda s pracovníkom AGRO-MILK

     Dňa 13.10.2017 k nám zavítal pán z firmy AGRO-MILK. Na našej škole sme sa aj v minulom školskom roku zapojili do ich súťaží v zbere viečok, tetrapakov a kelímkov od jogurtov, a v celoslovenskom kole sme patrili medzi  najúspešnejších.

     Zástupca firmy AGRO  MILK nám prezentoval celý postup a proces výroby ich naozaj kvalitných výrobkov.  Deti sa aktívne zapojili do rozhovoru a mali mnoho zvedavých otázok.

     Prezentácia a beseda sa konala vo 4. a 9. ročníku. Ako odmenu pre najlepších 100 zberačov nás ešte čaká veľký koncert, INTEGRÁGIA, dňa 27.10.2017 v Poprade.

 • 13. 10. 2017

  Druhý najlepší v celoštátnej súťaži

  V minulom školskom roku Dobrovoľná požiarna ochrana SR vyhlásila literárnu a výtvarnú súťaž Ochrana pred požiarmi očami detí. V našej škole sa do literárnej časti  zapojili dvaja chlapci.  Piatak Tomáš Holoďák a siedmak Šimon Novotný. Tomáš bol úspešnejší. V okresnom kole sa jeho práca umiestnila na prvom a v celoštátnom kole na 2. mieste. Jeho práca mala názov Pomoc v pravej chvíli.

  Na slávnostné vyhodnotenie sme cestovali vlakom do Bratislavy.  Vyhodnotenie sa uskutočnilo v priestoroch Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bratislave. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Ceny odovzdával aj šéf hasičov generál Alexander Nejedlý.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  PaedDr. Branislav Baran 0915910544
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria