Štvrtok 4. 6. 2020

Štvrtok 4. 6. 2020

Mapa

 • K.B.REAL spol. s r.o. Dukelská 31, 087 01 Giraltovce,Slovenská republika

  tel:+421547322510, +421915941293, Email: skola.kusnir@gmail.com,

  Usmernenie pre zariadenie školského stravovania žiakov SZŠ

  K.B. REAL, ako zriaďovateľ Súkromnej základnej školy v Giraltovciach po usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. mája 2020, Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/11506:1-A2110 zo dňa 18. mája 2020 a Usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. SOPZŠČ/4317/94825/2020 zo dňa 22. mája 2020 vydáva súčinnosťou od 1. júna 2020 toto usmernenie pre zariadenie školského stravovania:

 • Zachariáš Drobňák sa počas karanténneho domáceho vyučovania zapájal sporadicky do rôznych literárnych súťaží a oplatilo sa!

  Na výhernej listine niektorých z nich sa objavuje jeho meno, môžete sa presvedčiť kliknutím na link.

  1, V literárnej súťaži ROZLET- 2. ročník občianskeho združenia Literárne umenie, kde v kategórii 10- 12 rokov získal nádherné 1. miesto, https://www.literarneumenie.sk/vyhodnotenie-2-rocnika-literarnej-sutaze-rozlet-2020/

  2, V literárnej súťaži Poetický Púchov získal taktiež nádherné 1. miesto v prvej kategórii https://www.puchovskenoviny.sk/poeticky-puchov-2020/

 • Vážení rodičia, vzhľadom na Vaše ďalšie otázky ohľadne nástupu žiakov 1.- 5. ročníka prikladáme ďalšie, konkrétnejšie informácie, ktoré vyplývajú z usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Nástup do školy žiakov 1. až 5. ročníka je dobrovoľný. Riaditeľ rozdelí žiakov školy na skupiny s max.počtom 20, v skupine môžu byť aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením kvôli prevencii nákazy COVID-19 neboli v spoločnej triede. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu skupiny vzhľadom na vek a úroveň vedomostí, znalostí a zručností. Žiakom, ktorí z týchto tried nebudú v škole, zostanú v domácom prostredí, bude naďalej sprostredkovávané dištančné vzdelávanie obdobným spôsobom ako doteraz v rámci možností. Ďalej, na základe usmernenia, škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb, v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny (žiakov prítomných v škole) bez prítomnosti rodičov a iných osôb nepracujúcich v škole. Škola neorganizuje Školy v prírode a viacdňové školské výlety. V prípade, že sa rozhodnete vaše dieťa neposielať do školy v čase pandémie COVID-19, škola nesmie vyvodzovať žiadne opatrenia. Také dieťa bude naďalej dostávať úlohy dištančnou formou tak, ako to je v mesiaci máj. Pri ceste do školy sprevádzajúcúce osoby a žiaci sa riadia usmerneniami ÚVZ SR. Sprevádzajúce osob

 • 1. V škole bola vykonaná dezinfekcia.

  2. Prvý deň žiak vstupuje do školy len na základe vyplneného dotazníka o bezinfekčnosti, ktorý si môžete už doma vytlačiť a vypísať. Nájdete ho v prílohe tejto správy, prípadne na bočnej lište.

  3. Vyučovanie bude prebiehať v ucelených uzavretých skupinách, maximálne 20 žiakov v jednej skupine – kolektív detí sa nebude meniť, aby sa dodržali bezpečnostné a hygienické predpisy.

  4. Ráno pri príchode do školy prebehne vstupná dezinfekcia a meranie teploty každého žiaka, rodičia do školy nevstupujú!

 • Milí rodičia, blíži sa Deň matiek, Deň rodiny, Deň otcov a situácia je natoľko vážna, že sa nám nepodarí spolu s vašimi ratolesťami vyrobiť nejaké prekvapenie pre mamky, otcov, proste pre Vás rodičia. V mene vašich detí ĎAKUJEME ZA POMOC!

 • Tohtoročný Deň Zeme bude iný

  Dnes, 22.4.2020 oslavujeme medzinárodný Deň Zeme. Tento rok bude špecifický hneď z niekoľkých dôvodov:

  • Prvý deň Zeme oslávili v roku 1970 v USA. Dvadsať miliónov Američanov vyšlo do ulíc, areálov študentských mestečiek či na námestia, aby poukázali na drancovanie a ničenie prírody človekom. V roku 2020 preto Deň Zeme slávi svoje jubileum – polstoročnicu svojho vzniku.
  • Témou tohto ročníka sú podľa oficiálnej stránky Dňa Zeme aktivity zamerané na ochranu klímy. Je
 • Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci školy a priatelia.


  Na základe aktuálneho rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. 03. 2020, školské vyučovanie je prerušené od 30. marca 2020 do odvolania. Prosím Vás, aby ste naďalej sledovali stránku školy, kde Vás o prípadných ďalších zmenách Vás budeme informovať.


  Informáciu o zápise žiakov do prvého ročníka nájdete nižšie, taktiež je dnes aktualizované.

  moznosti_zapisu_do_prveho_rocnika.docx​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Milí rodičia a žiaci našej školy,

  vzhľadom na to, ako sme sa z médií dozvedeli, že v meste Giraltovce je pozitívny výsledok na ochorenie koronavírus COVID-19, chcem poprosiť všetkých rodičov a žiakov, keďže mesto je malé a je možné, že sme sa mohli akýmkoľvek spôsobom stretnúť s pozitívne nakazeným, aby sme sa nezdržiavali zbytočne bez dôvodu v meste, na verejných priestranstvách, v parkoch so svojimi deťmi a radšej obmedzili osobné stretnutia na minimum! Byť doma znamená zdržiavať sa v domacom prostredí.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  PaedDr. Branislav Baran 0915910544
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria