Dôležité informácie, dokumenty

Partners


Sobota 19. 1. 2019

Sobota 19. 1. 2019

Mapa

 • V rámci projektu Erasmus+ s názvom Edu paths žiaci 8. ročníka navštívili Domov sociálnych
  služieb v Giraltovciach, kde sa zúčastnili tvorivého worskhopu v dielni ľudových remesiel.
  Zúčastnení mali možnosť vyskúšať si prácu s krosnami a taktiež prácu s hlinou. Výsledkom
  ich snaženia bolo niekoľko centimetrov utkaného koberca a pár vlastných výrobkov z hliny.

 • Aj tohto školského roku sa pripravilo na školské kolo súťaže v prednese povestí dosť žiakov na to, aby sme nemali problém vybrať z tých najlepších za triedu, najlepších za školu. Tí pôjdu v januári na obvodné kolo, ktoré sa bude konať v priestoroch základnej školy v Giraltovciach.

  Z jednotlivých tried sa zúčastnili títo žiaci:

  2.A – Darina Klémová, Linda Liptáková

  3.A – Timea Cigánová

  4.A – Karin Kosárová, Natália Tkáčová, Zachariáš Drobňák, Šimon Ivanko

  5.A – Lea Križanská, Timea Lechmanová, Martin Jadlovský, Samko Belas, Janka Pacáková, Leona Ďorková

 • V spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou Giraltovce sme zorganizovali školskú akciu, ktorej cieľom bolo žiakom sprostredkovať informácie z historických, ale aj súčasných spoločensko-politických udalostí Slovenska a Rakúska. Vo štvrtok ráno 29.11.2018 sme sa vybrali na cestu na západ, smer Sereď, Bratislava a Viedeň. Začali sme v Múzeu holokaustu v Seredi, kde žiaci mali možnosť sledovať jedno z nešťastných a smutných období dejín. Pokračovali sme do Viedne, kde okrem prehliadky historického centra mesta mohli žiaci ochutnať rôzne dobroty na vianočných trhoch na Rathausplatz. V piatok ráno nás očakávali lektori v NR SR v Bratislave a na Bratislavskom hrade, kde okrem lektorovanej prehliadky hradu si žiaci mohli pozrieť aj výstavu Peterhof, ktorá momentálne hosťuje na hrade. Počasie bolo síce slnečné, ale mrazivé. Ale aj napriek tomu si žiaci odniesli množstvo informácií a zážitkov.

 • VRCHNÁČIKY DONESTE DO PIATKA, 30. 11. 2018!!!

  Dodržiavajte pitný réžim a zbierajte vrchnáčiky z Pet fliaš.

  Lejka má 6 rokov a žiaľ už aj veľa diagnóz. Je to dievčatko vo vašich rokoch a jej snom je stáť na vlastných nohách.

  Každým vrchnáčikom, ktorý jej dáte jej pomôže urobiť krôčik k uzdraveniu, rehabilitáciám. Splniť je jej sen- chodiť!

 • Detská rozprávková Žilina má tohto roku už 11. ročník. Je určená malým tvorcom rozprávok od 8. do 13. veku. Do tohtoročného kola sa z našej školy zapojilo dokopy jedenásť žiakov, 4. z prvej a 7. z druhej kategórie.

  28. novembra, v historickej budove Radnice mesta Žilina, odborná porota ocení naše dve žiačky Darinu Klémovú, 2.A a Viktóriu Rozputinskú, 7.A.

  Darinka Klemova sa umiestnila na krasnom 2.mieste.

  Viktória Rpzputinska ziskala čestné uznanie za svoju tvorbu.

  Blahoželáme!

  V prílohe tejto správy si môžte prečítať ich výherné práce.

 • XXIV. ročník súťaže v ľudovom speve pre žiakov materských, základných, umeleckých a stredných škôl sa konal 16. 11. v zasadačke mestského úradu v meste.

  Žiaci mali možnosť na tejto súťaži spievať jednu pomalú a jednu rýchlu ľudovú pieseň.

  Súťažili v piatich kategóriách, naši žiaci súťažili v tretej a štvrtej kategórii, keďže rozdelenie do kategórií si vyžadovalo dovŕšenie daného veku. V tretej súťažila jedna zo zúčastnených žiačok Timea Lechmanová.

  Vo štvrtej súťažili traja speváci, Dorota Cibuľková, Sofia Uhrinová a Štefan Šima.

 • Ľudové tradície ožili vďaka našim rukám vo Svidníku i vo Vranove

  Zatiaľ čo si naši piataci merali sily na Testovaní 5, žiaci 6.-9. ročníka sa vďaka projektu Erasmus + s názvom Edu paths rozpŕchli rôznymi smermi.

  Naši šiestaci a siedmaci navštívili MC Slniečko vo Vranove nad Topľou, kde sa mali možnosť dozvedieť o podobnostiach a rozdieloch zemplínskeho a šarišského kroja, vidieť ukážku folklórneho tanca a následne absolvovali tvorivé dielne, kde maľovali na tričká, háčkovali, zdobili perníky a plietli košíky z prútia. Nikoho nebolo treba naháňať do práce, všetci na svojich dielkach, ktoré si so sebou mohli odniesť domov, pracovali pilne ako včeličky.

 • Ak sa chcete zapojiť aj tohto školského roku do zberu papiera, tak čítajte pozorne!

  Nazbieraný papier odveziete do Zberného dvora smerom k obci Lužany pri Topli, budova po ľavej strane v ľavotočivej zákrute,( budova, kde je firma pána Pankucha, ale od Kračúnoviec to je druhá brána, firma Petra Kertysa).

 • Školská akcia prebehla podľa vopred pripraveného harmonogramu. V pondelok, 24. 9. 2018 mali žiaci 2. stupňa tematické vyučovanie na hodinách biológie, chémie a slovenčiny, kde pod vedením učiteľa si precvičili svoje vedomosti o mlieku formou kvízu, pri práci s textom si prehĺbili svoje zručnosti v čitateľskej gramotnosti. Vedúca akcie žiakom sprístupnila zaujímavé poznatky o mlieku pre ich praktický život formou výkladu, žiaci sa zapájali do vyučovacieho procesu veľmi aktívne, zaujímala ich daná problematika, čím pochopili, aký veľký význam má mlieko v ich jedálničku. Tematické vyučovanie prebiehalo aj na 1. stupni v utorok, ktoré bolo obohatené aj praktickou činnosťou, a to prípravou mliečnych kokteilov a ich následnou degustáciou.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  PaedDr. Branislav Baran 0915910544
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria