Multikultúrny večer Medzinárodné projektové stretnutie Link k projektu Španielsko v máji 2019 Island- september 2019 Ždiar- cykloturistika 2020 Časopisy Skvelé online stretnutie s našimi európskymi partnermi Cena EITA Plant your tree

Erasmus+ Edu- paths

Multikultúrny večer

Giraltovskú Súkromnú ZŠ už pozná celý svet

 

Kolektív Súkromnej základnej školy v Giraltovciach pripravil pre svojich domácich i zahraničných hostí nezabudnuteľný multikultúrny večer v rámci medzinárodnej spolupráce. Môžu sa popýšiť novou cudzojazyčnou knihou a unikátnym ocenením.

Stretnutie v rámci projektu Erasmus + s názvom I´m powerful (Som mocný) prebiehalo v sále Parku mieru veľkolepo s bohatým programom, ktorý moderovala Ivana Koreňová.  Svojou prítomnosťou ho poctili vzácni hostia, partneri  zo Španielska, Francúzska a Švédska. Počas multikultúrneho večera lákali návštevníkov „švédske stoly“, v rámci nich si vychutnávali domáce národné jedlá i rozličné špeciality. Významným bodom programu bol krst knihy I´m powerful, ktorá je zbierkou  žiackych príbehov s environmentálnou tematikou. Uviedli ju do života semienkami a hlinou. „Deti sú našou budúcnosťou a iba ak do nich vložíme tú správnu starostlivosť a energiu, vyrastú z nich múdri a dobrí ľudia,“ vyjadrila sa Andrea Kytíková, jedna z koordinátorov projektu. Počas slávnostného aktu sa zúčastneným prihovorili partneri zo zahraničných škôl a knihe, ktorú nájdete v školskej knižnici, zaželali veľa úspechov a čítanosti.  Napokon sa všetci mohli potešiť vystúpením kapely Piňazi de?

VSĚTCI SÚ NAKLONENÍ VÝZVAM

Svidníčan Martin „Matyk“ Gibej, líder skupiny Piňazi de?, vníma pozitívne, čo do žiakov zo Súkromnej ZŠ v Giraltovciach ich pedagógovia dennodenne vštepujú. I keď ako žiak podobné pobyty nezažil, ako hudobník a učiteľ ZUŠ Svidník má možnosť navštevovať rôzne krajiny. Terajšie speváčky kapely, sestry Ivana  a Nikola Halčíkové, budúce učiteľky, tiež túžia veľa cestovať.  „Aj my by sme do niečoho takého ako študentky išli, ak by bola tá možnosť,“ povedali. Veria však, že v rámci koncertov s kapelou ešte uvidia krajiny, ako  Španielsko, Japonsko či Švédsko a užijú si počas svojich ciest množstvo nových dobrodružstiev.

ZÍSKALI CENU EITA 2022 za inovatívne vzdelávanie

V Bruseli udelili škole významné ocenenie. „Súkromná základná škola získala prestížnu cenu EITA za inovatívny prístup vo vzdelávaní a jedinečné vyučovacie metódy. Ide o inovatívne projekty, ktoré majú výnimočný prístup k vzdelávaniu. O cenu sa nežiada, získali sme ju základe už uzatvorených projektov, ktoré posudzuje Európska komisia,“ dozvedeli sme sa od angličtinárky a slovenčinárky Andrey Kytíkovej. „Hodnotí sa vo viacerých kategóriách - MŠ, ZŠ, stredné školy a gymnáziá, VŠ a za danú krajinu vyberajú vždy iba jednu školu.  Zo všetkých Erasmus+ projektov, ktoré prebiehali v danom období náš projekt bol v kategórii základných škôl víťazný. Sme teda jedinou základnou školou na Slovensku, ktorá je držiteľom tohto ocenenia za rok 2022 a sme na to veľmi hrdí.“

 

 

 

MENEJ SEBAVEDOMIA, LEPŠÍ V JAZYKOCH

„Hlavným cieľom projektu je praktické poznávanie života a zdieľanie informácií, ktoré prispievajú  k osvojeniu si základných vedomostí, zručností a návykov všetkých zapojených žiakov z rôznych krajín. Vedú  taktiež k ochrane životného prostredia a trvalé udržateľné mu rozvoju európskej integrity,“ zaznelo už v úvode akcie. Učiteľskú činnosť a účasť v projektoch si pochvaľuje i riaditeľka školy, Monika Kušnírová, ktorá nešetrila chválami na svojich kolegov. Otvorene priznala, že je na nich hrdá a teší sa z každého úspechu.             

MLADŠÍ NABERAJÚ SKÚSENOSTI OD STARŠÍCH

„Erasmus+ je celoeurópska aktivita, na ktorú dáva grant Európska komisia, čiže je to pomerne rozšírená záležitosť. V rámci nej sa združujeme do malých partnerstiev,“ ozrejmil učiteľ Ján Kopčák, ktorý je hlavným koordinátorom projektov Eramsus +. Okolité školy sa podľa jeho slov zapájajú do projektu tiež, avšak každý má svoje aktivity.  I keď je taký projekt náročné zrealizovať, stačí k tomu tá správna idea – je potrebné napísať úspešnú aplikáciu a dobrú myšlienku, ktorú vyberú, podporia i finančne. Výber žiakov je vraj špecifický, nejde len o najlepších žiakov v cudzom jazyku, ale aj o ich zručnosti v závislosti od zamerania. Vhodný vek je tínedžerský. „Projekty sú vhodné pre žiakov od 12 rokov, ide už o tínedžerov, ktorí chcú niekam ísť, niečo vidieť, niečo nové zažiť, niečo nové pripraviť.“ Tvrdí, že niekedy to bolo dosť limitované cudzí jazykom. „Keď sme chceli niečo pripraviť, niekam cestovať, žiaci, ktorí nevedeli po anglicky mali problém. Prevládal strach z neznámeho, mali veľké očakávania pri vstupe do niečoho nového, z toho, čo sa bude diať. Tí mladší sa už od tých starších postupne oťukávali a už vedia, do čoho idú, majú tak možno i viac možností. Zistili, že sa nie je sa čoho báť, že je treba cestovať a vidieť, ide nielen o učenie sa cudzieho jazyka, ale aj o kultúrnu výmenu, možnosť spoznávať život v rodinách a nabrať ich zvyky.“

ŽIACI TÚŽIA PO DOBRODRUŠTVE A SAMOSTATNOSTI

 

Podľa J. Kopčáka angličtina nie je pre žiakov zo Súkromnej ZŠ v Giraltovciach problém. „Čo sa týka anglického jazyka, slovenskí žiaci ho ovládajú omnoho  lepšie ako to bolo  kedysi.  My, Slováci, sme však viac uzavretí v porovnaní so zahraničím. Naše deti sú v jazyku síce jedny z najlepších a v živote sa určite nestratia, no sú zároveň i menej sebavedomé. Čiže je to nejako vnútorne, národnostne dané, že ak si porovnáme slovenské deti so zahraničnými, naše nemajú také sebavedomie. Málokedy je u nich vidieť vodcovský typ, aby sa vedeli tak rýchlo integrovať,“ tvrdí. Ak sa však žiaci zúčastnia výmenného pobytu viackrát a opakovane sa im podarí mať to šťastie, že ich opätovne vyberú, je u nich vidieť, ako sa zlepšujú a ako napredujú.

R. HOLOĎÁKOVÁ: „OTVÁRA NÁM TO NOVÉ BRÁNY“    

Nadaná deviatačka Radka  Holoďáková, ktorá sa zúčastnila výmenného pobytu, priznáva, že má veľa krásnych spomienok a zážitkov v rámci projektu. „Nedávno som mala možnosť navštíviť Francúzsko, kde som komunikovala v angličtine. Spoznávať novú krajinu a dozvedieť sa z nej viac informácií priamo na mieste nám otvára bránu do budúcnosti. V angličtine som nemala problém, i keď nejaké bariéry boli, paradoxne som sa viac dohovorila s mamou dievčiny, kde som bývala, ako s ňou samotnou, no dalo mi to veľa.“ Prezradila, že aj vďaka tomu sa žiaci môžu lepšie pripraviť na stredné školy a gymnáziá, už približne spoznávajú smer, ktorým sa chcú uberať. Základy vo svojej škole vraj dostávajú také, aké potrebujú. „Do budúcna chcem ísť študovať jazyky, nakoľko som si ich veľmi obľúbila. Je to i veľká zásluha učiteľov, ako k tomu pristupujú. Na našej škole nás veľmi dobre pripravujú a motivujú náš v štúdiu, vďaka čomu máme možnosť sa rozvíjať. Som veľmi rada, že máme takú úroveň angličtiny a takých pedagógov, akých máme,“ dodáva Radka, jedna z autoriek knihy, ktorá si svoj príbeh sama pretlmočila i do anglické jazyka.

Martina Cingľárová

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0907/916 319, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria