Navigácia

 • Záver školského roka

  Vždy niečo končí a iné začína. Naši štvrtáci sa lúčili s 1. stupňom a deviataci opúšťajú našu školu. Tak nech sa Vám všetkým v novej etape života darí!

  Školský rok máme za sebou a my sme odmeňovali aj našich najúspešnejších žiakov. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/554

   

 • OZNAM

  Milí žiaci!

  Letné prázdniny začínajú od zajtra 01. júla 2021 a budú trvať presne 63 dní, dosť dlhá chvíľa na relax, zážitky a šantenie s rodinou. Všetky cesty za poznávaním, či už Slovenska alebo zahraničia, nech sú šťastné a spomienkové. Nikto Vám nebude diktovať čo máte a čo nie, ale aj tak dávajte na seba veľký pozor! To je naše veľké prianie, aby sme sa všetci s úsmevom vrátili do školských lavíc 2. septembra 2021.

  Vám naši deviataci prajeme na ďalšej ceste za vzdelaním šťastie na nových spolužiakov a pedagógov!

  Pekné prázdniny Vám prajú všetci zamestnanci Súkromnej základnej školy!

 • Školský výlet Ekopark a Lanové centrum

  Dňa 28.6.2021 sa uskutočnil školský výlet pre šiesty a ôsmy ročník a 29.6. pre piaty a siedmy ročník. V Prešove sme najprv navštívili Ekopark, kde sme mali výklad o zvieratách a rastlinách, ktoré tam žijú. Zaujímavou bola pre súťaž, v ktorej mali hľadať predmety nachádzajúce sa v areáli Ekoparku v čo najkratšom čase. Žiaci boli odmenení magnetkami. Po ukončení výkladu mali deti čas pre seba, niektorí si zahrali futbal, iní volejbal a taktiež sa občerstvili. Následne sme sa presunuli do Lanového centra, v ktorom už na deti čakali inštruktori. Deti boli rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina mala program pod názvom outdoor park, ktorý bol zameraný na aktivity prebiehajúce vo väčšine prípadov na zemi. Po odsúťažení si mohli žiaci vyskúšať tzv. big swing zoskok. Druhá skupina zdolávala veľké lanové prekážky a taktiež si mohli na záver vyskúšať big swing zoskok. Niektoré z detí si vyskúšali taktiež lezeckú stenu. Takže adrenalín vôbec nechýbal.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/553

   

 • Školský výlet Košice

  Žiaci 1.A, 2.A, 4.A a 9.A sa kvôli uvoľneniu opatrení mohli zúčastniť školského výletu. Bola to obrovská radosť. Počas návštevy ZOO mohli žiaci obdivovať veľké množstvo zvierat, ktoré košická ZOO ponúka. Nechýbala ani zábava na detskom ihrisku či nakupovanie darčekov. Najväčším zážitkom pre najmenších bol Dinopark. Fotografovanie dinosaurov robilo radosť všetkým. Krásny slnečný deň si užili malí i veľkí.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/552

   

   

 • Druhácka a tretiacka noc v škole

  Piatok 25. júna  sa pre druhákov a  tretiakov  poobedňajším  odchodom  z ŠKD školský týždeň  zďaleka neskončil. O 18tej hodine  sa totiž začali schádzať  opäť. Tentoraz ale  nabalení všetkým potrebným na to, aby mohli stráviť noc v škole. Mnohí sa tejto chvíle nevedeli dočkať a tak  nikto neskrýval  radosť a nadšenie .Aj počasie nám prialo a  príjemné ochladenie  umožnilo realizovať na školskom ihrisku množstvo hier a súťaží. Po všetkých týchto aktivitách deti nedočkavo čakali na večeru  v podobe  pizze. Takto posilnení  sme sa ešte vybrali na večernú prechádzku po parku, ktorá mala svoje neopakovateľné čaro.  Deti ešte dlho nemohli zaspať , mali potrebu podeliť sa so zážitkami s celého nezabudnuteľného večera. Ráno, hneď po prebudení, sme začali rozcvičkou na čerstvom vzduchu. Takto nabití pozitívnou   energiou  a emóciami  sme sa postupne porozchádzali domov.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/551

 • Karpatské mediálne laboratórium finišovalo v Przeworsku

  Nezisková organizácia Svet mladých sa zapája do viacerých zahraničných projektov. Zaujímavým bol aj projekt Karpatské mediálne laboratórium, ktorý začal  pred rokom. Ten mal za cieľ rozšíriť kompetencie a zručnosti účastníkov v oblasti marketingovej komunikácie. Účastníci sa naučili písať texty, fotografovať, zverejňovať články, obsluhovať propagačné nástroje v sociálnych médiách. Záverečná prezentácia filmov, ktoré vznikli na propagáciu pohraničného regiónu sa konala  22.6.2021 v poľskom mestečku Przeworsk. Súčasťou projektu bola aj súťaž, ktorú vyhlásil primátor mesta Przeworsk  v spolupráci so slovenským partnerom Svet mladých n.o. pod názvom Môj krásny región. Úlohou súťažiacich bolo poslať fotoreportáž, krátky film, nahrávku propagujúcu krásu pohraničia. Šikovní ôsmaci sa téme nášho regiónu venovali a vytvorili krásne videá, ktoré zaujímavo vykreslili naše okolie. Oliver Kecer získal 1. miesto s videom Príroda zabudnutá v čase. Odmenení diplomami a hodnotnými cenami boli aj Martin Pipčak s videom Zaujímavé miesta nášho mesta , Viktória Kecerová , Lenka Jacková a Karin Fedorová s videom pod názvom Región Šariš. Takže vynaložené hodiny práce sa určite vyplatili. Na videách sa podieľali aj Natália Uhrinová a Michaela Kožlejová. Dievčatá  strihali, upravovali videá a tak sa môžu tešiť zo zaslúženej odmeny. Aj takto spropagovali náš región a urobili dobré meno našej škole i mestu v zahraničí.

  http://https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/550

 • Noc v škole

  V piatok 11.6. zažili Noc v škole prváci a 18.6. štvrtáci. Krásne počasie prialo pohybovým aktivitám. Žiaci sa zahrali vonku i vo vnútri. Štvrtáci predviedli aj svoj talent v súťaži Družina má talent. Podali skvelé výkony. Nechýbala ani obľúbená pizza a nočný pochod. Pre malých i veľkých bolo spanie v svojej triede úžasným zážitkom.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/548             

  zsgir.edupage.org/album/#gallery/549

   

   

   

   

 • Pre lepšiu budúcnosť Zeme

  V rámci Dňa Zeme na našej škole sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže pod názvom „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“. Po absolvovaní E-learningového kurzu a načerpaní inšpirácií sa smelo pustili do svojej práce a začali tvoriť. Žiaci si mohli vybrať jednu z troch nasledujúcich tém a znázorniť na výkrese A2, čo v nich evokuje záchranu našej planéty:

   

  Zachránenú planétu Zem alebo proces, ktorým sa k tomu vieme spoločne dopracovať.

  Čo by mohla v rámci opatrení na záchranu našej planéty urobiť naša krajina a ako by Slovensko mohlo prispieť k zmierneniu tempa a dôsledkov klimatickej zmeny.

   Ako vieme znížiť tempo klimatickej zmeny a globálneho otepľovania.

       Do súťaže sa zapojili žiaci piateho až siedmeho ročníka, ktorí sa výborne zhostili danej problematiky. Kresbou zachytili činnosti, ktoré je potrebné vykonať, aby sa naša Zem mala a cítila lepšie ako doteraz.

   

       Najlepšie svoje predstavy pretavili žiaci – Ján Kopčák v spolupráci so Slávkom Komorníkom z 5. A triedy a Lea Križanská v kombinácii s Leonou Ďorkovou zo 7. A triedy. Títo žiaci získavajú ocenenia z daného projektu „Pre lepšiu budúcnosť Zeme. Sme nesmierne radi a tešíme sa spolu s nimi.

   

       Daná akcia mala úspech a už teraz sa tešíme na ďalšiu výzvu, ktorá nás čaká v budúcom školskom roku.

   

   

 • Skvelé online stretnutie s našimi európskymi partnermi

  Dnešné hodiny angličtiny boli pre žiakov 7.-9. ročníka, ktorí sú zapojení do projektu Erasmus + s názvom I´m powerful veľmi zaujímavé a podnetné. Mali totiž možnosť zúčastniť sa medzinárodného online stretnutia spolu s našimi švédskymi, francúzskymi a španielskymi priateľmi. Spoločne si v anglickom jazyku  vymieňali informácie o jednotlivých školách, mestách a krajinách, kde žijú, avšak najzaujímavejšie boli asi informácie o funkčných startup-och, ktorými sa pýšia jednotlivé krajiny. Z tých našich sme predstavili lietajúce auto a ekokapsulu.

  Aj takéto online stretnutia sú skvelým spôsobom ako sa zoznámiť s novými ľuďmi, dozvedieť sa nové informácie, ale hlavne si vyskúšať svoju angličtinu v praxi. Už teraz sa ale tešíme na reálne meetingy vo veľmi zaujímavých kútoch Európy ako je Švédsko, Španielsko či Francúzsko.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/547

   

 • Deň detí na 2.stupni

  Dlho očakávaný deň detí sa tešil veľkému úspechu. Keďže počasie bolo ideálne, plán uskutočniť danú akciu sa mohol naplniť. Pedagógovia sa vopred pripravili na rôzne súťaže, ktoré nachystali pre svojich žiakov v jednotlivých triedach. V rámci merania fyzickej sily sa preťahovali triedy lanom, skúšali svoju zdatnosť aj v skákaní v mechu, či prenose loptičky na polievkovej lyžici. Vyskúšali si aj hry s loptou, prevliekanie tričiek, ale nie tých vlastných, prenos raneného na rukách, či náročnejšiu súťaž v naberaní vody zo studničky vo štvorici.  Balóny síce praskali, ale aj tie sa tešili veľkej obľube.  Žiaci strávili konečne čas spolu v prírode, upevnili sa vzťahy a každý odišiel s dobrou náladou, aj keď uťahaný domov.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/546

 • iBobor 2020/2021

  Medzinárodná informatickú súťaž, ktorá sa koná v 44 krajinách a zapája sa do nej približne 2 166 000 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V kategórii Bobríci sa súťaže zúčastnilo 25 žiakov 5.ročníka. Najúspešnejší riešitelia sú:Boris Lapčák, Lukáš Holoďák, Tore Kopasová, Adam Bakalár. V kategórii Benjamíni sa súťaže zúčastnilo 46 žiakov 6. a 7.ročníka. Najúspešnejší riešitelia sú :Viktor Vojček, Jakub Bednár, Tobias Černický, Matúš Hrinňák. V kategórii Kadeti sa súťaže zúčastnilo 43 žiakov 8. a 9.ročníka. Najúspešnejší riešitelia sú : Martin Pipčák, Oliver Kecer, Oliver Koštial. Blahoželáme!

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/545

   

 • Deň detí na 1.stupni

  Krásny deň plný slnka a zábavy sme zažili 1.júna v Parku Mieru. O úvodný program sa postarali štvrtáci. Potom sa už súťažilo na jednotlivých stanovištiach, ktoré si pripravili pani učiteľky z ŠKD a náš inkluzívny tím. Žiaci s nadšením plnili úlohy a hľadali poklad. Nechýbal piknik v tráve, odmeny, nanuky i pizza. Vďaka celému tímu pedagógov bol tento deň pre deti naozaj výnimočný.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/544

 • Medový štetec

       Už 6. ročník tejto okresnej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje Zväz včelárov mesta Svidník, presviedča všetkých, ktorí sa zapoja, aký dôležitý je pre nás med a produkty z neho. Včela ako tvorca tejto hutnej tekutiny je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a život bez nej by nebol možný. Preto je veľmi dôležité už v školskom veku deti informovať o tejto skutočnosti aj prostredníctvom takýchto aktivít.

  Svidník a organizácia včelárov tohto okresného mesta sa na túto súťaž veľmi pekne pripravila a účasť žiakov na oceňovaní bola určite milou spomienkou na piatok 4. júna 2021.

  Naše žiačky si priniesli pamätné diplomy a vecné ceny.

  Radka Holoďáková- 1. miesto, tá sa pre návštevu lekára nezúčastnila oceňovania.

  Jassmine Tore Kopasová- 2. miesto, aj jej mamka sa zúčastnila oceňovania.

  Leona Ďorková- 3. miesto

  Tvorba Sofii Kravcovej utkvela v pamäti určite najviac, pretože sa porota jednohlasne dohodla, že za jej výšivku jej udelí cenu poroty.

  Všetky práce poputujú ešte na celoslovenské kolo!

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/543

   

 • Čítame radi

  Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi 2“. Cieľom projektu bolo, aby deti čítali rady, mali atraktívnu a veku primeranú literatúru, ktorá prispeje k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti. My sme sa do projektu zapojili a získali finančnú čiastku 800 eur na nákup kníh podľa vlastného výberu. Vďaka tejto čiastke sa nám podarilo obohatiť našu školskú knižnicu o 50 kníh od slovenských autoriek a množstvom literatúry z vydavateľstva RAABE , ktorá podporuje čítanie s porozumením. K dispozícii máme až 128 titulov na praktický rozvoj čitateľskej gramotnosti. Knihy sme zakúpili pre celé triedy, takže budeme  s touto literatúrou  pracovať na vyučovaní v rámci hodín slovenského jazyka.

   

 • Naši najlepší recitátori

  Tohtoročný 67. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konal v zrekonštruovanej budove Podduklianskeho osvetového strediska za prísnych epidemiologických opatrení.  Odborná porota vyberala tých, ktorí zaujali najviac.  Naša škola sa už tradične pýši vynikajúcimi recitátormi. Aj tento ročník bol pre nás úspešný. Všetci naši žiaci  odišli s umiestnením.  

  I. kategória- 2. miesto Martin Maťaš, poézia a 3. miesto Darina Klémová, próza

  II. kategória- 3. miesto Natália Tkáčová, próza a Zachariáš Drobňák, poézia

  III. kategória-1. miesto Nina Dudiňáková, próza a Lucia Onofrejová, poézia,

                   2. miesto Timea Lechmanová a 3. miesto Viktória Rozputinská, próza.

  Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy  žiakom, ale aj pedagógom, ktorí sa im venovali. Na krajskom kole nás budú reprezentovať Nina Dudiňáková a Lucia Onofrejová. Všetkým srdečne blahoželáme!

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/541

   

 • Deň detí 2021

  Sviatok všetkých detí oslávime v prípade priaznivého počasia v parku. Program je určený pre celý 1.stupeň. Tešíme sa!

 • Testovanie 9

  Oznam pre žiakov a rodičov 9. ročníka

   

  Vážení rodičia,

  9. júna 2021 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka  T9 2021. Toto testovanie je povinné. V prípade neúčasti na T9 budú žiaci prihlásení na náhradný termín.

   

  V deň testovania budú žiaci rozdelení do dvoch skupín. Testovať sa budú z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

  Pomôcky – pero, ktoré píše namodro (nesmie to byť atramentové pero, Tornádo, Pilot), kalkulačka s jednoduchými počtovými operáciami, rysovacie pomôcky, ceruzka, guma.

  Žiaci nesmú používať tabuľky so vzorcami ani iné pomôcky. Mobilné telefóny sú zakázané.

   

  Testovanie začína o 8:00 (žiaci musia prísť do školy o 7:30) a končí 11:50. Po skončení testovania pôjdu žiaci domov.

   

  Zo slovenského jazyka budú mať 30 úloh. 20 úloh uzavretých s výberom odpovede a 10 úloh otvorených s tvorbou krátkej odpovede. Testovanie zo slovenského jazyka bude trvať 70 minút. Z matematiky budú mať rovnako 30 úloh. 15 otvorených s krátkou číselnou odpoveďou, 15 uzavretých s výberom odpovede. Testovanie z matematiky bude trvať 90 minút.

   

  Náhradný termín pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin nemohli zúčastniť riadneho testovania, je 24. jún 2021 (streda).

   

   Bližšie informácie o testovaní sú zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

  V pokynoch pre školských koordinátorov (príloha) je zverejnený presný harmonogram Testovania 9- 2021.

  Testovanie 9 je overenie vedomostí žiakov, ktoré získali počas štúdia na druhom stupni ZŠ, preto veríme, že sa na tento deň dostatočne pripravia.

   

  Mgr. Jana Salová, koordinátor T9-2021

   

 • Pozorovanie v prírode

  Súčasťou výučby prírodovedy sú aj pokusy. Štvrtáci sa zahrali na bádateľov a spolu s pani učiteľkou Tchuríkovou a Tomkovou sa vybrali do prírody pozorovať vodné spoločenstvá. Vyrobili si pozorovacie zariadenie a v neďalekom „ Potučku“ pozorovali živočíchy a rastliny pod vodnou hladinou.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/538

   

 • Odmeňovanie najlepších SABI zberačov

  Ceny v súťaži Recykluj a vyhraj za minulý rok žiakov počkali. Odovzdali  sme ich až po nástupe žiakov II. stupňa do školy. Aj keď sme slávnostné spoločné odovzdávanie cien museli presunúť do tried, veríme, že sa žiaci pekným cenám od spoločnosti MILK-AGRO potešili. Ďakujeme všetkým nadšeným zberačom a pani učiteľke Suchaničovej, ktorá celý zber organizuje a aj sa tvorivo zapája do výroby výtvorov zo SABI.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/537

 • Deň matiek

  Milé mamky, dnes z každej strany počujete slová vďaky. Aj my sme sa na tento Váš sviatok zodpovedne pripravovali. S nadšením sme pre Vás vyrábali a chystali prekvapenia. Veríme, že Vás drobné darčeky darované z lásky potešili. Ďakujeme za Vašu obetavosť a nekonečnú lásku.Krásny Deň matiek! Ľúbime Vás!

  Vaše deťúrence

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/535

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria