Navigácia

 • Využite svoj voľný čas a súťažte!

 • Deň Zeme zachytený objektívom školskej kamery

  Pozrite si, ako sme prežili Deň Zeme na 1.stupni a v ŠKD.

  https://youtu.be/S3FY7vdojbk

  Takto to vyzeralo na druhom stupni.

  https://youtu.be/kFBg4cBPTeo

   

 • Deň Zeme úspešne za nami

  Prípravy na Deň Zeme prebiehali počas celého týždňa. Vytúžený deň prišiel vo štvrtok 22.4. Témou dňa boli stromy. Každá trieda si urobila svoj vlastný strom za triedu, ale aj individuálne kresby svojho obľúbeného stromu. Tieto kresby sa stanú súčasťou súťaže Recyklohry, ktorá sa venuje problematike klimatickej zmeny.   

       A to nebolo všetko, lebo kreativita na našej škole nemá hranice, tak žiaci tvorili a tvorili ďalej. Dopoludnia, no aj popoludní v ŠKD. Vymysleli básničky aj pesničky na tému stromu. Tie si potom spoločne zaspievali aj zarecitovali pri praktickej činnosti výsadby stromu. Práve táto aktivita bola najdôležitejšou a vrcholnou fázou daného dňa, kedy si každá trieda pod záštitou pani učiteľky Rozputinskej vysadila svoj stromček, ktorý dostal aj krásne meno.

       Všetci mali z tejto akcie skvelý zážitok a mnohí aj prvú skúsenosť pri výsadbe stromčeku. Verím, že to ostane aj tradíciou, lebo chceme, aby Deň Zeme bol každý deň a tieto stromčeky nám to budú pripomínať, lebo výsadbou nič nekončí, práve naopak, všetko sa ešte len začína, tak, aby záchrana našej planéty bola naším spoločným cieľom.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/532

 • Okresné  kolo Pytagoriády

  Po absolvovaní školského kola Pytagoriády sa deviati úspešní riešitelia zúčastnili okresného kola. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu niektorí žiaci súťažili dištančne z domu, niektorí zo školy.

   Kategória P5 bola 13. 4. V nej súťažili dve žiačky: Timea Ciganová, ktorá sa umiestnila na 10. mieste a Laura Kaňuchová, ktorá skončila na 21. mieste z 30 účastníkov.  Obidve žiačky boli na okresnom kole úspešné riešiteľky.

  Kategórie P6, P7 a P8 boli 14. 4. 2021. V kategórii P6 sa umiestnil Zachariáš Drobňák na 1. mieste, Karin Kosárová na 3. mieste. Obaja boli úspešní riešitelia. Šimon Ivanko obsadil 8. - 16. miesto.    V kategórii P7 sa Radka Holoďáková umiestnila na  4. - 7. mieste zo 16 účastníkov. V kategórii  P8 získal Oliver Kecer 1. miesto, Viktória Kecerová 2. miesto, obaja boli úspešní riešitelia. Na 3. – 6. mieste sa umiestnila Lenka Jacková. Všetkým blahoželáme a tešíme sa ich úspechom.

  V kategórii P6 a P8 je podľa celoslovenského priemeru možný prípadný postup najlepších žiakov z okresného kola na celoslovenské kolo.

 • Prípravy na Deň Zeme vrcholia

  Zajtrajší deň venujeme Zemi. Hlavným motívom dňa budú STROMY. Počas celého týždňa sme sa pripravovali. Tvorili sme a venovali sa všetkému, čo súvisí so stromami. Zajtra veríme, že nám počasie dopraje a budeme aj sadiť stromy.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/530

 • Biologická olympiáda- okresné kolo

  Žiaci sa na túto akciu pripravovali od začiatku školského roka 2020/21 pod vedením PaedDr. Matildy Rozputinskej, a to v 2 odboroch – botanika a zoológia, v tomto školskom roku so zameraním na agrocenózy. Kvôli mimoriadnej situácii v minulom školskom roku sa toto tematické zameranie nezmenilo, ale posunulo na ďalší tento školský rok.

       Po absolvovaní školského kola postúpili do vyššieho okresného kola títo žiaci: Bianka Brudňáková (9.A) a Karin Kosárová (6. A) v odbornosti zoológia a Viktória Rozputinská (9. A) a Lucia Kurimčáková (8. A) v odbornosti botanika. Po dôkladnej príprave pomocou metodických listov, zvládnutí vedeckej terminológie 50 druhov rastlín a 50 druhov živočíchov, ich poznávačky, úspešne obhájili okresné kolo. Zbierky rastlín (10 druhov) a zbierky živočíchov (10 druhov) sa v tomto školskom roku nerátali v rámci praktickej časti.  Žiačky sa pripravovali na súťaž dištančne a online prípravy mali pod dozorom učiteľa biológie cez aplikáciu Teams.

      Prvenstvo si odniesla K. Kosárová v oblasti zoológia (s počtom bodov 106), krásne 2. miesto obhájila B. Brudňáková (s počtom bodov 101) tiež  v kategórii zoológia. V oblasti botanika získala prvé miesto V. Rozputinská (s počtom bodov 101) a chvályhodné 2. miesto tiež z botaniky L. Kurimčáková (s počtom bodov 94). Úlohy tohto podujatia tým pádom boli splnené, žiaci pochopili prínos tejto akcie a už teraz sa tešia na krajské kolo, aby znova zabojovali a ukázali, ako poznajú krásy našej prírody.

                 

 • Dramatizácia textu ako jedna z inovatívnych foriem vyučovania

  Dramatizácia textu otvára deťom nové možnosti, objavujú okolitý svet, spoznávajú seba samého, aktivizuje ich to  k činnosti. Aj takýmto spôsobom si žiaci 2.A triedy s pani učiteľkou Foltínovou osvojujú a upevňujú vedomosti na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

  Vďaka aktivite Laury Paľovej, ktorá  vyrobila krásne divadielko aj s bábkami, si druháci mohli vyskúšať dramatizáciu s bábkami. Všetci mali možnosť  stať sa na chvíľu bábkohercom a bábkoherečkou. Bábkové divadlo  navyše prináša zábavu, rozvíja tvorivosť a fantáziu. Teoretické  vedomosti  o tejto forme divadelného predstavenia si tak mohli vyskúšať v praxi.

   

 • OZNAM

  Milí rodičia našich žiakov!

  Antigénove testovanie na COVID 19 sa uskutoční

  dňa 30.04.2021 (piatok) v čase

  od 15:00 hod. do 17:00 hod. pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov Súkromnej základnej školy.

  posledný odber - 16:45 hod.

   

 • Blíži sa koniec zberu SABI

  Milí naši SABI zberači!

  V dňoch 12-15.4.2021 môžete nosiť Sabi viečka a tetrapaky do našej školy. 

  Pozor, pozor! Novinkou je, že žiak, ktorý nazbiera najviac kusov za triedu, stáva sa najlepším triednym zberačom a získa krásnu cenu.

  Takže máte posledné týždne!

  Prosím žiakov II.stupňa, aby informovali vopred svojich triednych učiteľov o čase, kedy privezú nazbierané množstvo do školy, dole na vrátnicu.

  Tí, ktorí ste boli v zbere za minulý školský rok úspešní, odmeny Vás čakajú v škole. 

 • Čitateľský oriešok už pozná finalistov

  A máme tu finalistov 7. ročníka celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok. Do súťaže sme sa zapojili aj my. Medzi finalistami sú:Slávka Kopčáková (1.A),Timotej PaĽa (1.A), Sebastián Kušnír (1.A),Klára Jurčová(1.A),Simona Uhrinová (2.A), Eliáš Koštial (2.A),Laura Paľová(2.A),Liliana Ondečková(4.A),Liana Sokirková (4.A),Teréria Prusáková (4.A) a Darina Klémová(4.A). Podporiť ich lajkom pod ich obrázok môžete na facebookovej stránke RAABE alebo aj na facebookovej stránke školy, kde to zdieľame.Fotografie môžete kľudne zdieľať aj so svojimi priateľmi. Hlasovanie prebieha do 17.5.2021 a traja s najväčším počtom lajkov z každej kategórie získajú vecné ceny.

 • Veľkonočný pozdrav

  Veľká noc už klope na dvere a my Vám želáme, aby ste ju prežili v zdraví a pokoji. Pozrite si video, kde uvidíte, ako sme sa na Veľkú noc pripravovali v našej škole.

  https://youtu.be/6-ZaUbzAdIM

 • Online bábkové divadielko

  Aj v tomto náročnom školskom roku nezabúdame na dôležitosť knihy v našom živote, zvlášť v tomto období, keď prebieha Marec- mesiac knihy. Rozprávky sú súčasťou kníh. Mnohé rozprávky sme zvykli pozerať aj v divadlách. Štvrtok 25.3. sa niesol v znamení návštevy divadla, no nie ako sme boli zvyknutí doteraz, ale v pohodlí našich tried. Bolo to niečo nové, netradičné, preto žiaci aj učitelia s nadšením očakávali, ako také predstavenie bude prebiehať.  Všetko bolo pripravené tak, aby sme mohli nerušene sledovať  rozprávkový príbeh v podaní Janky Bartošovej a Beátky Dubielovej z Bábkového divadla v Košiciach. Rozprávka o Jankovi Polienkovi zaujala naozaj všetkých, či už išlo o najmenších prvákov alebo skúsených štvrtákov. Deti pozorne sledovali dej a každučký pohyb dvoch protagonistiek  divadielka. Vďaka technickému vybaveniu a ochote bábkoherečiek sme sa mohli kultúrne a umelecky vyžiť. To nám dnes všetkým naozaj už veľmi chýba.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/525

 • Milí rodičia,

  ponúkame Vám možnosť nahliadnuť do priestorov školy aspoň cez médiá. Pozrite si naše videá na novom školskom kanáli na YouTube. Sú určené nielen pre rodičov budúcich prvákov, ale aj pre všetkých, ktorí ste nám zverili Vaše deti. Veríme, že sa budú páčiť.

  https://youtu.be/6CF3hQfhpOM

  https://youtu.be/4FY-_Yl0jHA

  Naši bývalí absolventi tiež radi spomínajú na školu. Viac vo videu.

  https://youtu.be/sHvnXMaLUqQ

 • Deň logiky

  V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na to, aby žiaci vedeli riešiť logické úlohy, ktoré sú prepojené s bežným životom, aby vedeli čítať s porozumením, aby kriticky mysleli. Precvičovať monitorové úlohy inak sa rozhodli štvrtáci  so svojou pani učiteľkou. Vymysleli si Deň logiky- Logico day. Pripravili si plagát, na ktorom sa podieľali všetci. Každý nakreslil to, čo si predstavuje pod logikou. Samotný deň „D“ sa už niesol v napätí, ako sa s tými úlohami popasujú. Pracovali v skupinách, kde si svoje úlohy starostlivo rozdelili. Každá skupinka si vymyslela aj vlastný názov. Na zahriatie to bola úloha, kde mali vytvoriť jedálny  lístok  s vybranými slovami a potom už nasledovali desiatky úloh z rôznych oblastí (šport, obchod, kultúra...). Čítanie grafov, tabuliek bolo ťažkým orieškom pre všetkých. Naopak čítanie s porozumením zvládli žiaci výborne. Záverečné sčítanie bodov vyčarilo niektorým úsmev na tvári, no iným aj smútok nad prehrou. Zvíťazili však všetci, lebo urobili prvý krok k skúmaniu nových , nepoznaných úloh. Deň logiky nekončí jednorazovou aktivitou, ale bude pokračovať. Budeme hľadať nové cesty a spôsoby ako naučiť žiakov myslieť. 

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/522

   

 • Svetový deň Downovho syndrómu

  V pondelok 22.3. si aj my v škole pripomenieme Svetový deň Downovho syndrómomu. Svoju spolupatričnosť môžeme vyjadriť aj obutím ponožiek rôznej farby, veľkosti. Pridajte sa k nám!

 • Zápis do 1.ročníka-videopozvánka

  Napriek tomu, že nevieme, čo prinesú ďalšie dni. Dúfame,že zápis bude s deťmi. Na YouTube si môžete pozrieť videopozvánku k zápisu.

  https://youtu.be/fL_lztWJVNg

  letak-_szs.pdf​​​​​​​

 • Čitateľský oriešok

  Žiaci 1.-4. ročníka sa zapojili  do čitateľskej súťaže, v ktorej si precvičili čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie. Moderné a veselé príbehy ich dostali do sveta fantázie. Okrem čítania a riešenia úloh sa žiaci zahrali  na umelcov a vymysleli postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakreslili  ho na jeden výkres. Vďaka nepriaznivej epidemiologickej situácii sa súťaž predlžila z januára až do marca. Pokiaľ budú úspešní, tak za ich práce budeme môcť aj zahlasovať na fb stránke organizátora.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/517

 • OZNAM pre zákonných zástupcov našich žiakov 1. - 4. ročníka

  Milí rodičia, testovanie v našom školskom odbernom mieste sa uskutoční v piatok, 12. 03. 2021 od 14:00 do 15:45 hod. s posledným odberom. Testovanie je umožnené pre obidvoch zákonných zástupcov žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy. Testovacie školské odberné miesto je zriadené dole v parku v blízkosti Súkromnej základnej školy.

  Kópia negatívneho testu a podpísané čestné vyhlásenie zákonným zástupcom je vstupenkou nástupu Vášho dieťaťa do školy od 15. 03. 2021. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť v prílohe tohto oznamu.


  Platnosť testov – zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ platí sedem kalendárnych dní.

  cestne_prehlasenie_-_marec_2021.docx​​​​​​​

 • Oznam pre zberateľov viečok a tetrapakov SABI

  Milí zberači viečok a tetrapakov výrobkov firmy SABI, blíži sa dátum ukončenia zberu týchto produktov, preto vás chceme poprosiť o ich doručenie do polovice mesiaca apríl, 12. - 15. apríl 2021. Tetrapaky musia byť UMYTÉ a pobalené po 15ks vo zväzku a pri viečkach zrátaný počet kusov v balení.

  Prípadné otázky adresujte triednemu učiteľovi.

  Ďakujeme!

 • Úspech v Hornonitrianskej knižnici

  Literárny talent Zachariáša Drobňáka poznajú už aj v Prievidzi. Z Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi mu prišla zaslúžená odmena za jednu z najlepších literárnych prác. Blahoželáme!

   

   

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria