Navigácia

Žiacka školská rada

Žiacky parlament

Žiacka školská rada, žiacky parlament, pri ZŠ  je združením žiakov 4. – 9. ročníka školy.

Tvorí ju 7 žiakov, zástupca učiteľov- triedna učiteľka štvrtákov a kordinátorkou je Mgr. Bibiána Kolarčíková.

Žiacka školská rada je organizácia, ktorá funguje z iniciatívy žiakov, ktorí sú ochotní sa stretávať aj v popoludňajších hodinách, za podpory nášho vedenia školy.

Spolu s ďalšími zástupcami tried sú schopní uznášania sa v prospech žiakov a navrhovaniu zmien, akcií a projektov, ktoré sa môžu uskutočniť s podporou riaditeľstva školy.

Stretávajú sa dva krát mesačne  o 13:30 a podľa potrieb členov žiackej rady, alebo jeho predsedníctva.

V prípade, ak nie je na programe zasadnutia  riešenie aktuálnych problémov, ktoré sa musia vyriešiť len medzi zástupcami žiackej rady, môže sa na nich zúčastniť aj osoba, ktorá nie je členom rady.

 

Prajeme im veľa úspechov!

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria