Navigácia

I am powerful- Erasmus+

Úvodné informácie k projektu

                                                           Erasmus +  I´m powerful – Som mocný

Máme moc zmeniť a ovplyvniť život našej planéty a byť aktívnymi hybateľmi diania v rámci Európskej únie. Budeme sa len nečinne prizerať alebo sa aktívne zapojíme do činností, ktoré prispejú k zlepšeniu stavu našej Zeme?

My, žiaci  a učitelia SZŠ v tom máme jasno, a tak sme sa rozhodli podať žiadosť o realizáciu projektu Erasmus + s názvom I´m powerful (Som mocný) a keďže naša  iniciatíva bola podporená národnou agentúrou, nič nám nebráni v tom, aby sme sa naplno pustili do realizácie projektu, ktorý nám prinesie množstvo zaujímavých aktivít, poznatkov, priateľov a umožní nám spoznať nové miesta a častokrát prinesie aj nový pohľad na bežné veci. Do projektu sú zapojené 4 európske krajiny – Španielsko, Francúzsko, Švédsko a Slovensko.

Projekt sa bude realizovať v 4 hlavných oblastiach:

a) ekonomika – medzinárodný a miestny obchod s tovarmi v rámci EÚ

b) environmentálne otázky – reuse, reduce, recycle

c) klimatické zmeny

d) rôzne druhy gramotnosti – čitateľská, finančná, informačná, prírodovedná...

Vedením žiakov k učeniu, praktickému poznávaniu a najmä adaptovaniu a zdieľaniu informácií prispejeme k osvojeniu si základných vedomostí, zručností a návykov, ktoré budú podporovať k ochranu nášho životného prostredia a trvale udržateľný rozvoj v rámci EÚ.

Hlavné výstupy projektu majú viesť k pozitívnej zmene postoja u žiakov, našim zámerom je vytvoriť informačnú exteriérovú graffiti stenu, multijazyčnú knihu s environmentálnou tematikou, vzdelávacie pomôcky z recyklovaných materiálov, či propagovať miestne produkty prostredníctvom rozličných podujatí.

Paralelne si tak žiaci zlepšia svoja jazykové a IKT zručnosti, získajú nové kontakty a priateľstvá a zároveň práca na projekte u žiakov podporí ich kreatívne myslenie a teamovú spoluprácu.

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria