Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Marcela Tomková
Učebňa trieda
5.A Učebňa trieda
6.A Triedny učiteľ PaedDr. Matilda Rozputinská
Učebňa trieda
7.A Triedny učiteľ Mgr. Erik Tomko
Učebňa trieda
8.A Triedny učiteľ Mgr. Martin Baluďanský
Učebňa trieda
9.A Triedny učiteľ Mgr. Viktória Maťašová
Učebňa trieda
2.A Triedny učiteľ Mgr. Dominika Suchaničová
Učebňa trieda
3.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Foltínová
Učebňa trieda
4.A Triedny učiteľ Mgr. Štefánia Vargová
Učebňa trieda

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.07.2021

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria