Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Monika Kušnírová Mku Riaditeľka
szsgir.riaditelskoly@gmail.com
 
 
Mgr. Emília Tchuríková ETch Zástupkyňa
szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Baluďanský BAm Učiteľ
szsgir.martinbaludansky@gmail.com
 
 
PaedDr. Branislav Baran, MBA BBn Učiteľ
szsgir.branislavbaran@gmail.com
 
 
Mgr. Marek Bartoš, PhD. MBš Katechet
szsgir.marekbartos@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Bartová BMi špeciálna pedagogička
szsgir.michaelabartova@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Belas MAb Farár
szsgir.martinbelas@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Čabalová ČMa Pedagogická asistentka
szsgir.mariacabalova@gmail.com
 
 
Ing. Ľuboš Čorej ČoĽ Učiteľ
szsgir.luboscorej@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Foltínová MFn Učiteľka
szsgir.mariafoltinova@gmail.com
 
 
Mgr. Antónia Franková Učiteľka
szsgir.antoniafrankova@gmail.com
 
 
Ing. Jaroslav Kecer Jkr Učiteľ
szsgir.jaroslavkecer@gmail.com
 
 
PaedDr. Viera Kecerová Vke Vychovávateľka
szsgir.vierakecerova@gmail.com
 
 
RNDr. Katarína Kocová Mičkaninová, PhD. KKc Učiteľka
szsgir.katarinakocova@gmail.com
 
 
Mgr. Bibiana Kolarčíková BKo Učiteľka
szsgir.bibianakolarcikova@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Kopčák JKk Učiteľ
szsgir.jankopcak@gmail.com
 
 
Ing. Jaroslava Kosárová JKo Pedagogická asistentka
szsgir.jaroslavakosarova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Kytiková AKy Učiteľka
szsgir.andreakytikova@gmail.com
 
 
Mgr. Viktória Maťašová VMa Učiteľka
szsgir.viktoriamatasova@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislava Mihaľová školská psychologička
szsgir.stanislavamihalova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniel Mišenko DMi Farár
szsgir.danielmisenko@gmail.com
 
 
Valeria Mitaľová VMi Vychovávateľka
szsgir.valikamitalova@gmail.com
 
 
Alena Pankuchová APa Vychovávateľka
szsgir.alenapankuchova@gmail.com
 
 
PaedDr. Matilda Rozputinská MRo Učiteľka
szsgir.matildarozputinska@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Salová SaJ Učiteľka
szsgir.janasalova@gmail.com
 
 
Mgr. Dominika Suchaničová DSu Učiteľka
szsgir.dominikasuchanicova@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Škutka MŠa Učiteľ
szsgir.martinskutka@gmail.com
 
 
Mgr. Erik Tomko ETo Učiteľ
szsgir.eriktomko@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Tomková MTo Učiteľka
szsgir.marcelatomkova@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Valašík TVa Učiteľ
szsgir.tomasvalasik@gmail.com
 
 
Mgr. Štefánia Vargová VAš Učiteľka
szsgir.stefaniavargova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Žatkovičová ŽMa Pedagogická asistentka
szsgir.mariazatkovicova@gmail.com

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.07.2021

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria