Piatok 13. 12. 2019

Piatok 13. 12. 2019

Mapa

 • 6. december patrí Mikulášovi.

  Mikuláš navštívil všetkých žiakov, aj pracovníkov školy. Rozdával radosť, sladkosti a dobrú náladu.

  Siedmaci ho boli poobede privítať aj v meste krátkym kultúrnym programom, a ním našu školu reprezentovali medzi občanmi a zamestnancami mesta Giraltovce.

  Poďakovanie za prezentáciu so siedmakmi patrí ich pani učiteľke triednej Mgr. Viktórii Maťašovej.

 • Noc v škole na štvrtú

  4 triedy ( 3.A, 4.A, 7.A, 8.A) SZŠ absolvovali 22.-23.11 najobľúbenejšiu akciu žiakov, Noc v škole, ktorú sme začali, netradične, návštevou Katarínskych trhov. Tie boli zamerané na predaj vianočného tovaru a tradičných komodít. Žiaci si mohli poprezerať aj tradičné slovenské výrobky. Následne mala každá trieda so svojou triednou učiteľkou svoj program, ktorý pozostával z didaktických hier a spoločného pozerania filmu. Akcia bola zameraná na zocelenie kolektívu v každej triede, čo sa myslím si, aj podarilo. Žiaci ocenili spoločnú prechádzku do mesta vo večerných hodinách, ako aj rôzne aktivity, ktoré si pripravili učiteľky.

 • V utorok, 03. 12. 2019, siedmaci navštívili Domov sociálnych služieb v Giraltovciach. Cieľom návštevy bolo pozvať klientov tohto domova na Vianočnú akadémiu, ale nevšedným spôsobom. Počas návštevy sme sa predstavili Mikulášskym programom, ktorý tvorila montáž rôznych básní a vianočného tanca. Prekvapením boli reakcie klientov DSS, ktorí tlieskali, usmievali sa a boli potešení. Veľmi sa im to páčilo a odvďačili sa nám viacnásobným potleskom, hovorí Viktória Kecerová. Po programe a pozvánke prišla najlepšia časť, a to beseda s pracovníčkami a prijímateľmi. Siedmaci si pripravili otázky aj spolu s pani učiteľkou triednou a spoločne sa prehupli do ich sveta, do života za bránami domova. Dozvedeli sme sa, že v priestoroch DSS nachádza svoj domov 121 klientov od narodenia bez vekového obmedzenia. Ukázalo sa, že klienti DSS sa dajú ľahko motivovať k rôznym aktivitám, ktoré radi a ochotne prijímajú. Boli to srdeční a pravdiví ľudia, povedal Tobiáš Hliboký. Spievali, recitovali a ukázali, že vidieť dokážeme práve srdcom. Naši siedmaci boli prekvapení pracovným nasadením pracovníčok DSS, založenej na empatii, trpezlivosti a schopnosti porozumieť im. Pri otázke, či by sa naši žiaci vymenili alebo chceli niekedy robiť takúto prácu, zostali ticho, pretože si uvedomovali, že toto povolanie je náročné nielen fyzicky, ale aj psychicky. Po hodine a pol sme sa rozlúčili s istotou, že sa nevidíme naposledy. Karin Fedorová poznamenala, keď sme odchádzali: Ja som si uvedomila, že tí, ktorí sú

 • Milí rodičia, v piatok, 06. 12. 2019, sa vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou. Dôvodom je školenie pedagogických zamestnancov.

  Z toho istého dôvodu nebude prebiehať ani výchovná činnosť v ŠKD.

  Za porozumenie ďakujeme a prajeme krásny predvianočný čas!

  Vedenie Súkromnej ZŠ

 • Vianočná akadémia sa bude konať 16. 12. 2019 o 17:00 hodine v sále Kultúrneho domu v Giraltovciach.

 • Aj tohtoročný predvianočný čas nezabúdajme na pomoc druhým, ktorí to potrebujú!

  Ponožková zbierka- 2. 12. - 6. 12. 2019

  Potravinová zbierka- 9. 12. - 11. 12. 2019


 • Dňa 18.11. sa v našej škole konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka, ktorej sa spolu zúčastnili 5 žiaci. V kategórii 1B (8.-9. ročník) súťažili 4 žiaci – Tamara Jurčenková a Vladimír Džoganík z 9.A a Hugo Čajka a Tobias Hvozdovič z 8.A. Kategória 1A (5.-7. ročník) bola zastúpená iba jednou žiačkou – Dianou Sokirkovou zo 7.A triedy.

  Úlohou účastníkov olympiády bolo zvládnuť najprv písomnú časť, ktorá pozostávala z testu z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. Potom sa museli „popasovať“ s ústnou časťou, kde vymýšľali príbeh na základe predloženého obrázka a konverzovali s učiteľom na zadanú tému.

 • Dňa 11.11.2019 sedemnásť predškolákov z MŠ navštívilo priestory Školského klubu detí v našej škole. Vychovávateľky pre nich pripravili zábavné dopoludnie hier a aktivít, ktoré naše deti poznajú pod názvom Ježibabiáda.
  Po príchode deti vystrašila ježibaba na metle, no neskôr sa deti s ježibabou skamarátili a zistili, že je veľmi dobrá.
  Súťažili sme v rôznych súťažiach - pochutnali sme si na gumených myškách, nosili vodu, skákali podľa vyznačených stôp, zahrali si aj hokej a vymaľovali si aj
 • Tajovsky_titulky.mp4

  Medzinárodný deň školských knižníc funguje od roku 1999 každoročne štvrtý októbrový pondelok. Súkromná základná škola sa veľmi rada zúčastňuje tohto podujatia. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

  V pondelok, 28. 10. sme skrátený týždeň začali peknou a pamätnou školskou akciou pod názvom Najzaujímavejšie podujatie šk. knižnice. Tento ročník mal všetkým pripomenúť tvorbu J.G.Tajovského, ktorého život bol zasvätený nielen čítaniu kníh, ale aj písaniu známych diel. Najznámejšie je určite jeho dramatické dielo Ženský zákon

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  PaedDr. Branislav Baran 0915910544
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria