Piatok 23. 10. 2020

Piatok 23. 10. 2020

Mapa

 • Vyučovanie v 1. - 4. ročníku a ŠKD prebieha od 26. 10. 2020 v nezmenenom režime.

  Ročníky 5 - 9 sa vyučujú dištančne.

 • Zapojili sme sa do RECYKLOHIER

  Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov.

  Zbierame mobily, batérie a drobný elektroodpad (žehličky, fény, kanvice, elektrické zubné kefky, mixéry, holiace strojčeky,...) Elektroodpad zbierame počas celého školského roka. V škole budú umiestnené boxy na jeho uloženie. Zatiaľ ich odovzdajte triednym učiteľom alebo koordinátorke projektu p.uč. Tomkovej. Poďte s nami do toho!


  Starý Mobil Sem

 • Na našich starkých, myslíme na našej škole každý rok a snažíme sa ich odmeniť každú jeseň. Plány boli veľké a z plánovanej veľkej akcie pre starých rodičov, sme sa museli uspokojiť

  s ich fotografiami. Každý ôsmak si priniesol staré rodinné fotografie a hovoril sám za seba, čo pre nich ich dedko, babka znamená, akú majú povahu i to, kto zdedil mená práve po nich.

  A nielen mená! Nos, oči, postavu sme mohli vidieť aj v tých, ktorí tie fotky držali. Atmosféru sme umocnili tvorením básničiek, vtipných i vážnejších, ktoré však išli priamo zo srdca, lebo tam, drahá babka, dedko, ste a navždy zostanete! Nech sa páči, vo fotoalbume nájdete pár zo žiackych básní.

 • Akcia, Tvoríme prejavy, nebola síce plánovaná, ale keďže siedmaci prekvapili svojou kreativitou a pripravenosťou, isto sa stane súčasťou našich akcií. Každý žiak si mal vytvoriť svoj vlastný prejav na vopred určenú tému alebo niektorí si svoju tému vymysleli. Keďže sa teraz nemôžeme stretávať s rodičmi ani starými rodičmi na akciách v škole, nič nám nebránilo, aby sme si ,,zorganizovali“ fiktívnu akciu pre mamky a staré mamy, kedy si siedmaci vytvorili aj svoj vlastný program. Jedinečnými prejavmi žiaci vyjadrovali, čo pre nich ich mamky alebo starké znamenajú bez kúsočka papiera. Veľmi ma prekvapili, ako sa vedeli pekne pripraviť, vcítiť do atmosféry i prejaviť nebojácnosť pred publikom. Na strane druhej sa prejavila súdržnosť triedy, ktorá doslova dýchala za každého, kto stál pred triedou a rečnil. Bonusom bolo, že každý rečník mal svojho ,,porotcu“, ktorý hodnotil jeho vystúpenie. Takto sme sa učili všímať si dobré stránky každého, ale aj to, v čom by sa mohol ešte posunúť. Siedmaci, veľmi ste ma prekvapili, ďakujem!

 • Akcia neprebehla podľa vopred pripraveného plánu kvôli COVID-19. Po iné roky sme boli zvyknutí na hostí: bývalé pani učiteľky, družinárky či knihovníčky, ba i spisovateľky, ktoré navštívili jednotlivé triedy a čítavali našim žiakom. Prispôsobili sme sa novej situácii

  a dohodli sme sa, že si Maratón čítania urobíme v rámci povolených možností na hodine literatúry v jednotlivých triedach. Žiaci boli informovaní a poučení o tom, čo si majú priniesť. V piatom ročníku sme si urobili spoločné čítanie knihy Lebo musím! V družnej atmosfére sa piataci striedali a spoločne sme sa tak zahĺbili do príbehu Gabriely Futovej, ktorá vie veľmi dobre zaujať detského čitateľa. Šiestaci si čítali najzaujímavejšie úryvky zo svojich topkových kníh. Siedmaci si priniesli svoju najobľúbenejšiu knihu spolu s predmetom, ktorý najlepšie vystihuje podstatu knihy. Pred sebou sme mali kúzelné paličky, meče, šiltovky, kravaty či iné rekvizity. Z najzaujímavejšej knihy sme si čítali zvyšok vyučovacej hodiny. Osmaci v kruhu, ktorý tvorí dokonalosť, vytvorili aj dokonalé čítanie. Dokonalé spomínam preto, lebo boli naozaj ticho, zahĺbení do príbehu, a spolu sme si vytvorili krásnu literárnu atmosféru. Deviataci si svoj maratón precvičujú na Testovaní 9 pravidelne, takže sme ich nechali študovať.

 • Daruj ponožky

  Zapojte sa s nami do charitatívnej akcie a pomôžte ľuďom bez domova. Ako? Stačí, keď do 28. októbra prinesiete aspoň jeden pár ponožiek, ktorý vhodíte do pripravenej krabice. Ďakujeme!

 • Podmienky organizácie vzdelávania k 12.10.2020

  Vážení rodičia.

  Riaditeľstvo školy, vzhľadom na zhoršenú situáciu, Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR a pandemickej komisie k 12.10.2020 upravuje podmienky organizácie vzdelávania a vydáva nasledovné odporúčania:

  • vyučovanie 1.-9. ročníku pokračuje prezenčným spôsobom za dodržiavania určených epidemiologických a bezpečnostných opatrení( eliminácia sťahovania sa žiakov do iných tried),

  • pri vstupe do školy sa bude naď
 • Od 12.10. do 16.10.2020 si pripomenieme dôležitosť duševnej pohody nielen spoločným oblečením, ale aj aktivitami. Budeme radi, ak nás v tom podporíte.

  Pondelok- Teplákovo-športový deň

  Utorok- Šálovo- šatkový deň

  Streda- Elegantno-spoločenský

  Štvrtok- Retro deň ( 60. - 70. roky)

  Piatok- Folklórny deň

  Motta, ktoré nás budú celý týždeň sprevádzať:

  UČ SA NOVÉ VECI!

  HOVOR O TOM!

  ROB NIEČO TVORIVÉ!

  BUĎ AKTÍVNY!

  ODDYCHUJ A UVOĽNI SA!

  ZAPOJ SA A POMÁHAJ!

  ZDOLÁVAJ PREKÁŽKY!

  NEBOJ SA SNÍVAŤ!

 • Krajské kolo Recitačných kolektívov a divadiel poézie dopadlo aj tento rok nad očakávania. Priestory Malej scény Divadla Jonáša Záborského nás očarili zase a nanovo, veď kto si môže povedať, že stál na doskách Prešovského divadla. Naši ôsmaci a to už tretí rok! Naši malí veľkí recitátori sa dnes vrátili z krajského mesta s krásnym druhým miestom v súťaži Hviezdoslavov Kubín- prednes kolektívov- za minulý školský rok 2019/2020. Skupinu recitátorských nadšencov tvorí Zuzana Kaňuchová, Zuzana Mitrušková, Viktória Kecerová, Lenk Jacková, Lucia Onofrejová, Patrik Kucharík, Jakub Joj a Štefan Vlček. Tešíme sa, že sme stihli aj napriek opatreniam túto súťaž a prinášame si množstvo zážitkov. Byť v jednej kategórii s stredoškolákmi-konzervatoristami a zaujať druhé miesto je už čosi a my si budeme s hrdosťou, s novými skúsenosťami a zážitkami vychutnávať tieto dni po dobre vykonanej práci a nácvikov.


 • Chceme sa zlepšovať v zabezpečovaní a poskytovaní edukačnej starostlivosti pre všetkých žiakov, ktorí sú súčasťou našej školy. Nevytvárať rozdiely, ale hľadať spoločné cesty. Preto sme na našej škole vytvorili INKLUZÍVNY TÍM.


  Tvoria ho:

  Školský špeciálny pedagóg  Mgr. Michaela Bartová


  Školský psychológ  Mgr. Stanislava Mihaľová


  Pedagogickí asistenti


  Mgr. Mária Čabalová, Mgr. Mária Žatkovičová


  Inkluzívny tím prispeje k tomu, aby mohli byť naplnené individuálne výchovno-vzdelávacie


  potreby žiakov. Umožní tiež to, aby sa žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami mohli kvalitne, bezpečne, pokojne a radostne vzdelávať. Školský psychológ a špeciálny pedagóg poskytnú svoje odborné poradenstvo aj pedagógom a rodičom.

 • Vážení rodičia!

  Riaditeľstvo Súkromnej základnej školy oznamuje, že Celoškolské rodičovské združenie z 22. 9. 2020 sa ruší!

  V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 a na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, Hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR zo dňa 16.09. 2020, upravuje podmienky k organizácii triedneho aktívu v školskom roku 2020/2021:

  Prvotné informácie o organizácii výchovy odovzdajú tr. učitelia prostredníctvom triednych aktívov, v čase od 16:30 hod., nasledovne:

  • 2
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 • Milí zberači viečok a obalov SABI!

  24. septembra a 25. septembra 2020 môžete prinášať svoje nazbierané viečka a tetrapakové obaly produktov SABI. Noste ich na vrátnicu, kde ich spoločne s pani upratovačkou uskladníte na určené miesto. Počet odovzdaných viečok a tetra pak obalov nahláste svojim triednym učiteľov. Tieto obaly sa zaratúvajú ešte za minulý školský rok 2019/2020.

  Po 25. septembri 2020 prinesené SABI viečka a obaly presunieme do ďalšieho školského roku 2020/2021!!!

  Ďakujeme !

 • OCENENÍ ŽIACI ZA MINULÝ ŠK. ROK 2019/20

  Počas minulého školského roka sa našim žiakom darilo a my sa tešíme ich úspechom. Svoje talenty preukázali v oblasti literárnej, recitačnej, výtvarnej i športovej . Blahoželáme!

  Milan Maťaš Pavlovičov literárny Svidník – okres – 1. miesto, próza

  Darina Klémová Pavlovičov literárny Svidník – okres – 2. miesto, próza

  Šaliansky Maťko J. C. Hronského – okres, 1. miesto, 1. kat.

  Šaliansky Maťko J. C. Hronského – kraj, 2. miesto, 1. kat.

 • Hviezdoslavov Kubín , okresné kolo, bolo z marca kvôli opatreniam Covid-19 presunuté na september 2020. Do okresnej literárnej súťaže Recitačných kolektívov pre deti sa zapojili títo žiaci: Lucia Onofrejová, Štefan Vlček, Patrik Kucharík, Jakub Joj, Viktória Kecerová, Zuzana Mitrušková, Zuzana Kaňuchová, Lenka Jacková- žiaci 8. A . Tento rok sme si zobrali na mušku Viliama Klimáčka a knihu Noha k nohe a montáž z nej. Vo vystúpení nechýbal tanec, recitácia skupinová i individuálna, spev. V rámci tejto témy mohli žiaci aj tento rok rozvíjať svoje divadelné skúsenosti i prezentačné schopnosti. Ohlas zo strany poroty bol veľmi pozitívny, vyzdvihli výber textu, talent žiakov, ako aj profesionalitu a uvoľnenosť prejavu. Keďže recitujeme spolu už tretí rok, odráža sa to aj v radostnom prístupe i v očakávaniach z nových možností, ktoré recitácia ponúka. Získali sme krásne prvé miesto, takže sme išli domov s úsmevom na tvári, s diplomom a s pocitom, že postupujeme na KRAJ.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria