Navigácia


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020

Piatok 30. 7. 2021

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

LETNÁ ŠKOLA UŽ ČOSKORO!

Sme veľmi radi, že aj tohoročná Letná škola bude môcť byť realizovaná. Naša škola sa prihlásila do dvoch cyklov.

 1. cyklus od 09. 8. do 13. 8. 2021, od 08:00 do 12:30 hod.
 2. cyklus od 16. 8. do 20. 8. 2021. od 08:00 do 12:30 hod.

 

Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID-19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale jej súčasťou sú aj  rôzne voľnočasové, socializačné a pohybové aktivity.

Prihlášky Vaše dieťa dostane automaticky po Vašej výzve u triedneho učiteľa, prípadne na telefónnom čísle pani zástupkyne Emílie Tchuríkovej- 0907 333 923

Prípadne si prihlášku máte možnosť stiahnuť v prílohe tohto oznamu a doručiť vyplnenú triednemu učiteľovi alebo priamo zástupkyni riaditeľa školy.

Kapacita žiakov je limitovaná do 40 detí na jeden cyklus.

Bližšie informácie u pani zástupkyne riaditeľa školy.

prihlaska-_uprava.doc

 • Vždy niečo končí a iné začína. Naši štvrtáci sa lúčili s 1. stupňom a deviataci opúšťajú našu školu. Tak nech sa Vám všetkým v novej etape života darí!

  Školský rok máme za sebou a my sme odmeňovali aj našich najúspešnejších žiakov. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/554

 • Milí žiaci!

  Letné prázdniny začínajú od zajtra 01. júla 2021 a budú trvať presne 63 dní, dosť dlhá chvíľa na relax, zážitky a šantenie s rodinou. Všetky cesty za poznávaním, či už Slovenska alebo zahraničia, nech sú šťastné a spomienkové. Nikto Vám nebude diktovať čo máte a čo nie, ale aj tak dávajte na seba veľký pozor! To je naše veľké prianie, aby sme sa všetci s úsmevom vrátili do školských lavíc 2. septembra 2021.

  Vám naši deviataci prajeme na ďalšej ceste za vzdelaním šťastie na nových spolužiakov a pedagógov!

 • Dňa 28.6.2021 sa uskutočnil školský výlet pre šiesty a ôsmy ročník a 29.6. pre piaty a siedmy ročník. V Prešove sme najprv navštívili Ekopark, kde sme mali výklad o zvieratách a rastlinách, ktoré tam žijú. Zaujímavou bola pre súťaž, v ktorej mali hľadať predmety nachádzajúce sa v areáli Ekoparku v čo najkratšom čase. Žiaci boli odmenení magnetkami. Po ukončení výkladu mali deti čas pre seba, niektorí si zahrali futbal, iní volejbal a taktiež sa občerstvili. Následne sme sa presunuli do Lanového centra, v ktorom už na deti čakali inštruktori. Deti boli rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina mala program pod názvom outdoor park, ktorý bol zameraný na aktivity prebiehajúce vo väčšine prípadov na zemi. Po odsúťažení si mohli žiaci vyskúšať tzv. big swing zoskok. Druhá skupina zdolávala veľké lanové prekážky a taktiež si mohli na záver vyskúšať big swing zoskok. Niektoré z detí si vyskúšali taktiež lezeckú stenu. Takže adrenalín vôbec nechýbal.

 • Žiaci 1.A, 2.A, 4.A a 9.A sa kvôli uvoľneniu opatrení mohli zúčastniť školského výletu. Bola to obrovská radosť. Počas návštevy ZOO mohli žiaci obdivovať veľké množstvo zvierat, ktoré košická ZOO ponúka. Nechýbala ani zábava na detskom ihrisku či nakupovanie darčekov. Najväčším zážitkom pre najmenších bol Dinopark. Fotografovanie dinosaurov robilo radosť všetkým. Krásny slnečný deň si užili malí i veľkí.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/552

 • Piatok 25. júna sa pre druhákov a tretiakov poobedňajším odchodom z ŠKD školský týždeň zďaleka neskončil. O 18tej hodine sa totiž začali schádzať opäť. Tentoraz ale nabalení všetkým potrebným na to, aby mohli stráviť noc v škole. Mnohí sa tejto chvíle nevedeli dočkať a tak nikto neskrýval radosť a nadšenie .Aj počasie nám prialo a príjemné ochladenie umožnilo realizovať na školskom ihrisku množstvo hier a súťaží. Po všetkých týchto aktivitách deti nedočkavo čakali na večeru v podobe pizze. Takto posilnení sme sa ešte vybrali na večernú prechádzku po parku, ktorá mala svoje neopakovateľné čaro. Deti ešte dlho nemohli zaspať , mali potrebu podeliť sa so zážitkami s celého nezabudnuteľného večera. Ráno, hneď po prebudení, sme začali rozcvičkou na čerstvom vzduchu. Takto nabití pozitívnou energiou a emóciami sme sa postupne porozchádzali domov.

 • Nezisková organizácia Svet mladých sa zapája do viacerých zahraničných projektov. Zaujímavým bol aj projekt Karpatské mediálne laboratórium, ktorý začal pred rokom. Ten mal za cieľ rozšíriť kompetencie a zručnosti účastníkov v oblasti marketingovej komunikácie. Účastníci sa naučili písať texty, fotografovať, zverejňovať články, obsluhovať propagačné nástroje v sociálnych médiách. Záverečná prezentácia filmov, ktoré vznikli na propagáciu pohraničného regiónu sa konala 22.6.2021 v poľskom mestečku Przeworsk. Súčasťou projektu bola aj súťaž, ktorú vyhlásil primátor mesta Przeworsk v spolupráci so slovenským partnerom Svet mladých n.o. pod názvom Môj krásny región. Úlohou súťažiacich bolo poslať fotoreportáž, krátky film, nahrávku propagujúcu krásu pohraničia. Šikovní ôsmaci sa téme nášho regiónu venovali a vytvorili krásne videá, ktoré zaujímavo vykreslili naše okolie. Oliver Kecer získal 1. miesto s videom Príroda zabudnutá v čase. Odmenení diplomami a hodnotnými cenami boli aj Martin Pipčak s videom Zaujímavé miesta nášho mesta , Viktória Kecerová , Lenka Jacková a Karin Fedorová s videom pod názvom Región Šariš. Takže vynaložené hodiny práce sa určite vyplatili. Na videách sa podieľali aj Natália Uhrinová a Michaela Kožlejová. Dievčatá strihali, upravovali videá a tak sa môžu tešiť zo zaslúženej odmeny. Aj takto spropagovali náš región a urobili dobré meno našej škole i mestu v zahraničí.

 • V piatok 11.6. zažili Noc v škole prváci a 18.6. štvrtáci. Krásne počasie prialo pohybovým aktivitám. Žiaci sa zahrali vonku i vo vnútri. Štvrtáci predviedli aj svoj talent v súťaži Družina má talent. Podali skvelé výkony. Nechýbala ani obľúbená pizza a nočný pochod. Pre malých i veľkých bolo spanie v svojej triede úžasným zážitkom.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/548

  zsgir.edupage.org/album/#gallery/549

 • V rámci Dňa Zeme na našej škole sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže pod názvom „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“. Po absolvovaní E-learningového kurzu a načerpaní inšpirácií sa smelo pustili do svojej práce a začali tvoriť. Žiaci si mohli vybrať jednu z troch nasledujúcich tém a znázorniť na výkrese A2, čo v nich evokuje záchranu našej planéty:

  Zachránenú planétu Zem alebo proces, ktorým sa k tomu vieme spoločne dopracovať.

  Čo by mohla v rámci opatrení na záchranu našej planéty urobiť naša krajina a ako by Slovensko mohlo prispieť k zmierneniu tempa a dôsledkov klimatickej zmeny.

 • Dnešné hodiny angličtiny boli pre žiakov 7.-9. ročníka, ktorí sú zapojení do projektu Erasmus + s názvom I´m powerful veľmi zaujímavé a podnetné. Mali totiž možnosť zúčastniť sa medzinárodného online stretnutia spolu s našimi švédskymi, francúzskymi a španielskymi priateľmi. Spoločne si v anglickom jazyku vymieňali informácie o jednotlivých školách, mestách a krajinách, kde žijú, avšak najzaujímavejšie boli asi informácie o funkčných startup-och, ktorými sa pýšia jednotlivé krajiny. Z tých našich sme predstavili lietajúce auto a ekokapsulu.

 • Dlho očakávaný deň detí sa tešil veľkému úspechu. Keďže počasie bolo ideálne, plán uskutočniť danú akciu sa mohol naplniť. Pedagógovia sa vopred pripravili na rôzne súťaže, ktoré nachystali pre svojich žiakov v jednotlivých triedach. V rámci merania fyzickej sily sa preťahovali triedy lanom, skúšali svoju zdatnosť aj v skákaní v mechu, či prenose loptičky na polievkovej lyžici. Vyskúšali si aj hry s loptou, prevliekanie tričiek, ale nie tých vlastných, prenos raneného na rukách, či náročnejšiu súťaž v naberaní vody zo studničky vo štvorici. Balóny síce praskali, ale aj tie sa tešili veľkej obľube. Žiaci strávili konečne čas spolu v prírode, upevnili sa vzťahy a každý odišiel s dobrou náladou, aj keď uťahaný domov.

 • Medzinárodná informatickú súťaž, ktorá sa koná v 44 krajinách a zapája sa do nej približne 2 166 000 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V kategórii Bobríci sa súťaže zúčastnilo 25 žiakov 5.ročníka. Najúspešnejší riešitelia sú:Boris Lapčák, Lukáš Holoďák, Tore Kopasová, Adam Bakalár. V kategórii Benjamíni sa súťaže zúčastnilo 46 žiakov 6. a 7.ročníka. Najúspešnejší riešitelia sú :Viktor Vojček, Jakub Bednár, Tobias Černický, Matúš Hrinňák. V kategórii Kadeti sa súťaže zúčastnilo 43 žiakov 8. a 9.ročníka. Najúspešnejší riešitelia sú : Martin Pipčák, Oliver Kecer, Oliver Koštial. Blahoželáme!

 • Krásny deň plný slnka a zábavy sme zažili 1.júna v Parku Mieru. O úvodný program sa postarali štvrtáci. Potom sa už súťažilo na jednotlivých stanovištiach, ktoré si pripravili pani učiteľky z ŠKD a náš inkluzívny tím. Žiaci s nadšením plnili úlohy a hľadali poklad. Nechýbal piknik v tráve, odmeny, nanuky i pizza. Vďaka celému tímu pedagógov bol tento deň pre deti naozaj výnimočný.

  https://szsgir.edupage.org/album/#gallery/544

 • Už 6. ročník tejto okresnej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlasuje Zväz včelárov mesta Svidník, presviedča všetkých, ktorí sa zapoja, aký dôležitý je pre nás med a produkty z neho. Včela ako tvorca tejto hutnej tekutiny je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a život bez nej by nebol možný. Preto je veľmi dôležité už v školskom veku deti informovať o tejto skutočnosti aj prostredníctvom takýchto aktivít.

  Svidník a organizácia včelárov tohto okresného mesta sa na túto súťaž veľmi pekne pripravila a účasť žiakov na oceňovaní bola určite milou spomienkou na piatok 4. júna 2021.

 • Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi 2“. Cieľom projektu bolo, aby deti čítali rady, mali atraktívnu a veku primeranú literatúru, ktorá prispeje k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti. My sme sa do projektu zapojili a získali finančnú čiastku 800 eur na nákup kníh podľa vlastného výberu. Vďaka tejto čiastke sa nám podarilo obohatiť našu školskú knižnicu o 50 kníh od slovenských autoriek a množstvom literatúry z vydavateľstva RAABE , ktorá podporuje čítanie s porozumením. K dispozícii máme až 128 titulov na praktický rozvoj čitateľskej gramotnosti. Knihy sme zakúpili pre celé triedy, takže budeme s touto literatúrou pracovať na vyučovaní v rámci hodín slovenského jazyka.

 • Tohtoročný 67. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konal v zrekonštruovanej budove Podduklianskeho osvetového strediska za prísnych epidemiologických opatrení. Odborná porota vyberala tých, ktorí zaujali najviac. Naša škola sa už tradične pýši vynikajúcimi recitátormi. Aj tento ročník bol pre nás úspešný. Všetci naši žiaci odišli s umiestnením.

  I. kategória- 2. miesto Martin Maťaš, poézia a 3. miesto Darina Klémová, próza

  II. kategória- 3. miesto Natália Tkáčová, próza a Zachariáš Drobňák, poézia

 • Sviatok všetkých detí oslávime v prípade priaznivého počasia v parku. Program je určený pre celý 1.stupeň. Tešíme sa!

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria